2D Řezání vodním paprskem

2D ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM

Řezání vodním paprskem je moderní, kvalitní a ekologická metoda obrábění široké palety materiálů.

Abrazivní řezání vodním paprskem je technologický proces využívající paprsek vysokotlaké vody s příměsí abraziva k řízenému „obrušování“ materiálu. Používá se k řezání téměř všech materiálů do tloušťky cca 250 mm. Z principu této technologie nedochází k žádnému tepelnému ovlivnění děleného materiálu jako u jiných podobných dělících technologií (laser, plasma, autogen). Vodní paprsek tedy jen může uvolnit stávající pnutí v materiálu dané např. teplotou (polotovary pálené na plazmě, okraje tabulí), válcováním nebo kalením.

Jsme schopni řezat jakýkoliv materiál, který nepoškodí přímý kontakt s vodou. Díky studenému řezu nedochází v řezaném materiálu k vnitřnímu pnutí chemickým změnám ani mikrotrhlinám. Zákazníkům nabízíme individuální řešení dle předem zpracované cenové nabídky od jednoho kusu až po sériovou výrobu. Vzhledem k volné výrobní kapacitě vyřizujeme většinu objednávek v co nejkratším termínu. Nabízíme řezání vodním paprskem těchto materiálů.

Obecně platí že kvalitnější řez má vyšší přesnost (menší podřez a hladší řez) ale trvá déle, se snižující se kvalitou řezu se zvyšuje podřez ale zkracuje se doba řezu. Pro vaši představu jsou níže zobrazeny fotografie čtyř kvalit řezu u materiálu tloušťky 45mm. Je viditelné že u vzorků 3 a 4 už došlo k mírným nerovnostem na spodní hraně řezu.

Vodním paprskem nařežeme váš materiál a nebo jej dodáme my. Zakázky realizujeme v krátkých termínech, za příznivé ceny. Produkty řezané vodním paprskem najdou uplatnění ve strojírenství, stavebnictví, reklamě, elektrotechnice, lehkém průmyslu, nebo například v zařizování interiérů i exteriérů.

Pro konkrétní zakázku stačí pouze zaslat výkresovou dokumentaci ve formátu DXF a údaje o materiálu, ze kterého má byt dílec vyroben ( druh materiálu,tloušťku a počet kusů)


Výhody řezání vodním paprskem

 • řezání vodním paprskem probíhá bez dotyku nástroje a materiálu
 • nedochází k tepelnému namáhání materiálu a ke vzniku vnitřního pnutí
 • řezy lze provádět v těsné blízkosti hrany materiálu a minimalizovat tak odpad
 • nedochází ke vzniku mikrotrhlin v okolí řezu
 • řezání vodním paprskem nezpůsobuje vznik polétavého prachu z děleného materiálu
 • vodním paprskem lze řezat i materiály měkké a lepivé nebo drolící se a křehké
 • lze provádět kvalitní řezy vrstvených materiálů o různých fyzikálně-chemických vlastnostech
 • nedochází k chemickému ovlivnění řezaného materiálu
 • nevznikají žádné škodlivé plyny nebo páry
 • výsledkem je kvalitní řez bez otřepů
 • řezná hrana obvykle již nevyžaduje další opracování
 • je dosahována vysoká přesnost řezu
 • úspora materiálu při použití materiálu větší tloušťky
 • neporušení povrchové úpravy materiálu (leštění, broušení…)
 • příznivá cena