Veletrh země živitelka

Veletrh Země živitelka 2015

Poslední srpnový týden proběhl již 42. ročník tradiční výstavy Země Živitelka. Náši expozici jste mohli navštívit na volné ploše 116 českobudějovického výstaviště. I přes tropický týden byla návštěvnost vysoká a na našem výstavním stánku proběhla celá řada důležitých jednání.

Letošní již 42. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka proběhl na českobudějovickém výstavišti ve dnech 27. 8. - 1. 9. 2015. Výstava, doprovázena Ekostylem a Mezinárodní výstavou družstevnictví, byla tradičně pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR a Zemědělským svazem ČR. Státní zemědělský a intervenční fond podpoří kvalitní české potraviny. Svým rozsahem tyto výstavy pokrývaly celý zemědělsko-potravinářský sektor a řadí se k největší akci svého druhu na území České republiky. Jednou z oblastí výstavy je zemědělská technika a služby pro zemědělství s prezentací různých typů traktorů, strojů, zařízení a novinek pro zemědělství, řemeslnických potřeb a ochranných a pracovních pomůcek. Následovala rostlinná a živočišná výroba s prezentacemi plemenných koní, krav a beranů na předvadišti, součástí byla také možnost zakoupení krmiv, potřeb a zařízení pro chov.

Již tradičně připravila firma MORKUS Morava s.r.o. na volné ploše 116 pro všechny obchodní partnery, zákazníky ale i laickou veřejnost zajímavý výstavní stánek. Zde se bylo možné seznámit s širokou škálou nabízených služeb firmy MORKUS Morava s.r.o. v oblasti výstavby smaltovaných sil, nádrží, zásobníků ale i montovaných ocelových hal. Výrobcem nami dodávaných a montovaných smaltovaných sil, nádrží, zásobníků je britská firma PERMASTORE Ltd. Smaltovaná sila a nádrže jsou úspěšně využívány ve všech oblastech zemědělství, průmyslu a ale i komunální sféře. Smaltovaná sila na obilí, smaltované nádrže pro uskladnění kejdy, kapalných hnojiv, vody ale i dalších produktů zemědělské výroby jsou používány ve stovkách zemědělských podniků po celé Evropě.