Tryskání a pískování

PRŮMYSLOVÉ TRYSKÁNÍ MATERIÁLŮ

Tryskání nebo pískování je metoda, kdy pomocí silného proudu vzduchu abrazivo zbavuje povrch kovových případně betonových předmětů staré barvy, okují, nánosů nečistot, omítek a betonů nebo jenom chceme zajistit dokonale stejnou a čistou strukturu povrchu určité hrubosti a připravit jej tak pro další povrchové úpravy nebo sanace.

Pískování (tryskání) je dnes velmi populární a rychle se rozšiřující technika. Pískováním (tryskáním) se nejčastěji očistí, zdrsní nebo jinak upraví požadovaná plocha pískovaného předmětu před jeho finální úpravou jako je lakování, metalizace, omílani atd., a to nejčastěji způsobem tlakovzdušným, který je vysoce efektivní. Ne vždy jde tlakovzdušný systém tryskání využit.

Tryskání se dnes používá hlavně při renovaci starých věcí nebo ke změně struktury povrchu. Tryská se za účelem zvýšení kvality a životnosti tryskaného předmětu, na které jsou v dnešní době kladeny nemalé nároky. Dále za účelem odstranění koroze nebo z důvodu pohledového efektu (sjednocení drsnosti povrchu před lakováním, zinkováním atd.). Je potřeba odstranit všechny nečistoty, mastnotu a nerovnosti. Pískování (tryskání) je jednou z nejúčinnějších a nejlevnějších metod povrchové úpravy materiálů.

Tryskání - pískování kovů se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Tryskání - pískování kovů je zároveň nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez. Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je beton, obkladové desky, fasády, dřevo atd.


Specifikace

 • Velikost pracovního prostoru: 7,0m x 4,0m x 4,0m (d x š x v)
 • Maximální velikost tryskaného výrobku: 6,0m x 3,5m x 2,5m (d x š x v)
 • Maximální hmotnost výrokku: 5 tun
 • Povrchy tryskání: SA1, SA2, SA2 ½ , SA3
 • tryskání ocelovu drtí Garnet GH40 = nejkvalitnější povrch SA1 - SA3
 • nejtvrdší a nejpoužívanější ostrohranná drť s vysokým čistícím abrasivním účinkem
 • drť GH40 umožňuje dosáhnout požadované vysoké drsnosti povrchu
 • tryskaný povrch má zdrsněnou, jednotnou, homogenní strukturu
 • možnost lakování v areálu podniku
 • otryskání povrchů kovů v kvalitě dle SA1,SA2,SA2/1, SA3

Stupně očištění povrchu

 • Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
 • Sa 2,5 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
 • Sa 2 - Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.
 • St 2 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění.Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.
 • St 3 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.