O firmě

Výrobní podnik Slavíč

V oblasti výstavby a opravy smaltovaných nádrží, sil a zásobníků a provádění veškerých stavebních prací máme více jak desetiletou praxi. Za toto období jsme již realizovali více jak čtyři stovky zakázek různého rozsahu.

 • Stavební práce
 • Opravy, revize, prohlídky a renovace smaltovaných nádrží, sil a zásobníků
 • Výkup smaltovaných sil, nádrží a zásobníků
 • Dodávky a montáže posklizňových linek (sila pozinkovaná i smaltovaná)
 • Dodávky a montáže smaltovaných sil pro uskladnění vlhké kukuřice
 • Dodávky a montáže průmyslových a zemědělských hal (nové i renovované)
 • Výkup ocelových konstrukcí hal včetně demontáže
 • Dodávka a montáž nových smaltovaných sil, nádrží a zásobníků
 • Dodávka a montáž renovovaných smaltovaných sil, nádrží a zásobníků
 • Odstraňování staveb
 • Likvidace technologických celků v průmyslu i zemědělství včetně likvidace odpadů a odkupu technologií
 • Dodávka a výstavba kompletních peletovacích linek na klíč

Morkus Morava s.r.o.

Firma MORKUS Morava s.r.o. byla založena v roce 2003. V tomto období ještě fungovala jako fyzická osoba David Morkus. V červnu 2007 se místem podnikání stala nová provozovna ve Slavíči u Hranic na Moravě, zde firma stále sídlí. S nárůstem aktivit a nabízených služeb, byla v roce 2008 provedena transformace na společnost s ručením omezeným. Od tohoto data společnost podniká pod názvem MORKUS Morava s.r.o.

V té době byla činnost firmy MORKUS Morava s.r.o. orientována na likvidace a demolice s následným využitím skladovacích a výrobních hal, sil, zásobníků a nádrží které byly dodávány a stavěny v repasovaném provedení. U nových dodávek jsme tyto materiály nakupovali od různých výrobců. Od roku 2009 jsou již veškeré práce prováděny jako komplexní stavby, včetně dodávky a montáže veškerých technologií. Součástí nabízených služeb je i provádění drobných i komplexní oprav smaltovaných nádrží, sil a zásobníků včetně pravidelných revizních prohlídek. V návaznosti na tyto služby jsme se rozhodli vyhledat kvalitního výrobce smaltovaných skladovacích objektů. Po více jak ročním hledání padlo definitivní rozhodnutí. Veškeré naše požadavky plně splňoval anglický výrobce smaltovaných nádrží, firma PERMASTORE Ltd. S ním jsme v roce 2013 podepsali distributorskou smlouvu. Od zahájení činnosti firmy Morkus Morava s.r.o. provádíme taktéž stavební práce v průmyslové, zemědělské a komunální sféře. Od roku 2014 máme vlastní výrobu ocelových konstrukcí ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vyrábíme a montujeme ocelové montované haly pro zemědělskou, průmyslovou a obchodní sféru. V roce 2016 jsme zařadili do nabízených služeb a produktů dodávky a výstavby kompletních peletovacích linek.

Firma MORKUS Morava s.r.o. naplňuje veškeré kvalifikační a zákonné požadavky potřebné pro všechny uvedené práce a služby. Při těchto činnostech vždy dodržujeme předepsané technologické postupy s důrazem na bezpodmínečné plnění všech ekologických kritérií a dodržování podmínek BOZP či protipožární ochrany.

Představení firmy komplet ZDE

Představení firmy ke stažení ZDE

Nabízené služby

Smaltované nádrže

DODÁVKY A MONTÁŽE
Dodáváme, montujeme, demontujeme, opravujeme a renovujeme smaltovaná sila, nádrže a zásobníky. Společnost je zaměřená na poskytování komplexních služeb při řešení potřeb a požadavků zákazníků a jejich skladovacích potřeb.

Ocelové haly

VÝROBA A MONTÁŽE
Dodáváme ocelové haly pro zemědělství a průmysl. Hala je vždy dimenzována pro dané sněhové pásmo v místě stavby. Jednotlivé prvky ocelové haly lze dodávat i samostatně, jak ocelovou konstrukci, tak opláštění.
Demolice a likvidace staveb

Likvidace a demolice

DEMOLICE STAVEB
Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, betonových a ocelových staveb, likvidace strojů a zařízení a vyklízení prostorů pro instalaci nových výrobních technologií. Nabízíme kompletní likvidace všech druhů objektů.

Kovovýroba

název služby
Zhotovíme výrobky z kovových materiálů v kusovém a malosériovém množství dle vašeho návrhu nebo pomůžeme při vývoji danné součásti či výrobku. Nabízíme řezání vodním paprskem, tryskání, lakování a zakružování profilů.
Stavební práce

Stavební práce

VÝSTAVBA A OPRAVY
Nabízíme kompletní stavební práce od základních staveb až po konečné úklidové práce. Provádíme a zajišťujeme stavební činnosti zahrnující výstavbu průmyslových a zemědělských objektů, areálů, základů a staveb.
Bazarový prodej

Bazarový prodej

VÝKUP A PRODEJ
Nabízíme k prodeji použité výrobní a zemědělské technologie, stroje a zařízení, ocelové konstrukce hal, stavební a hutní materiály a střešní krytiny. Aktuální nabídku sledujte na našich webových stránkách.

Realizované akce

178 Nádrže
39 Sila
45 Zásobníky
29 Haly
27 Stavby
35 Demolice
42 Kovovýrova
345 Bazar

Reference

Nový sklad DAMU

V první polovině roku 2016 jsme realizovali výstavbu celého nového skladu kapalných hnojiv pro Agro ZZN a.s. v Bohušovicích nad Ohří. Součástí této zakázky byla dodávka smaltovaných nádrží Permastore včetně jejich montáže a osazení technologiemi naskladnění a vyskladnění, stavebních prací a výroby ocelových konstrukcí.

Ocelová konstrukce Bohušovice

Agro ZZN a.s.

Bohušovice nad Ohří

Montovaná hala

V roce 2016 zrealizovala naše firma výstavbu posklizňové linky pro soukromého zemědělce v Osíku. Součástí prováděných prací byla i výroba a montáž všech ocelových konstrukcí, příjmového koše i montované haly. K výstavbě smaltovaných sil a ocelové konstrukce haly byly použity renovované plechy a zrenovovaná a upravená hala.

Výroba a výstavba ocelové haly Sedláček

Michal Sedláček

Osík

Nový sklad DAMU

Na podzim roku 2015 jsme zahájili výstavbu nového skladu kaplaných hnojiv pro firmu Fertistav CZ a.s. Součástí dodávky smaltovaných nádrží byla i výroba ocelové konstrukce příjmového místa včetně kompletní povrchové ochrany. Sklad kapalných hnojiv skládající se z 6 smaltovaných nádrží Permastore byl předán k užívání na jaře 2016.

Konstrukce výdejního místa DAM

Fertistav CZ a.s.

Městec Králové

Posklizňová linka

V roce 2015 jsme pro BENAR FMT a.s. provedli kompletní montáž pozinkovaných sil včetně výroby, dodávky a montáže všech ocelových konstrukcí. Příjmový koš a ostatní ocelové konstrukce byly vyrobeny v našem mateřské závodě ve Slavíči u Hranic na Moravě včetně patřičné povrchové ochrany zinkováním a lakováním.

Bednár výroba a montáž konstrukcí

Bednár FMT a.s.

Jalovisko

Smaltované zásobníky

V polovině roku 2016 jsme zrealizovali výstavbu dvou smaltovaných sil De Heus a.s. v Bučovicích. Součástí této zakázky byla dodávka dodávka a montáž dvou kusů smaltovaných zásobníků z renovovaných plechů. Všechny zámečnické a svařečské práce prováděli naši zaměstnanci přímo v areálu podniku De Heus a.s. v Bučovicích.

De haus - výroba konstrukce výsypek

De Heus a.s.

Bučovice

Ocelová hala

V průběhu druhé poloviny roku 2016 jsme dodali a provedli kompletní výstavbu výrobní montované haly firmu Haifa Design s.r.o. v jejich výrobním podniku ve Střelicích. Součástí výstavby byla výroba ocelové konstrukce haly a provedení všech stavebních a přípravných prací. Konstrukce haly byla vyrobena ve Slavíči u Hranic na Moravě.

Haifa Design ocelová konstrukce haly

Haifa Design s.r.o.

Střelice

Renovovaná hala

Pro firmu Cerea s.r.o. jsme v prvním čtvrletí roku 2016 dodali a smontovali renovovanou ocelovou halu včetně opláštění stěn a zastřešení. Výstavba probíhla v areálu poniku Cerea s.r.o. v Pardubicích. Tryskání, renovace, dokompletace a lakování bylo provedeno va naší výrobní hale Ve Slavíči. Jedná se halu pro garážování strojů a techniky.

Cerea ocelová konstrukce haly

Cerea s.r.o.

Pardubice

Pařící jámy

Další realizovanou zakázkou pro firmu Wotan Forest a.s. byla výstavba pařících jam pro výrobní podnik v Solnici. Jednalo se o kompletní výstavbu pařících jam pro zpracování dřeva na výrobu překližky včetně výroby všech ocelových konstrukcí, pochozích lávek a krytů vlastních pařících jam. Pří výrobě byl použit vodní paprsek, tryskárna i lakovna.

Pařící jámy Solnice

Wotan Forest a.s.

Solnice

Posklizňová linka

V roce 2016 jsme pro BENAR FMT a.s. ve Třebnouševsi provedli celou montáž pozinkovaných sil včetně výroby, dodávky a montáže všech ocelových konstrukcí. Příjmový koš a ostatní ocelové konstrukce byly vyrobeny v našem mateřské závodě ve Slavíči u Hranic na Moravě včetně patřičné povrchové ochrany zinkováním nebo lakováním.

Bednár FMT a.s. Třebnouševes

Bednár FMT a.s.

Třebnouševes