Montážní práce

MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Firma Morkus Morava s.r.o. více než deset let úspěšně nabízí své služby a produkty po celé Evropě. Důkazem toho je calá řada našich staveb v ČR, ale i okolních státech. Mezi naše přednosti a výhody bezesporu patří i to, že veškeré stavby provádí naši dlouholetí kmenový montážní technici kteří pravidelně absolvují všechna nezbytná školení a kursy. V současné době disponujeme patnácti specializovanými pracovními týmy, které jsou vždy vedeny zkušeným šéfmontérem.

Naše výrobní a montážní firma naplňuje veškeré kvalifikační a zákonné požadavky potřebné pro všechny poskytované práce a služby. Při těchto činnostech vždy dodržujeme předepsané technologické postupy s důrazem na bezpodmínečné plnění všech ekologických kritérií a dodržování podmínek BOZP či protipožární ochrany.

Nabízíme širokou škálu služeb pro zemědělskou, průmyslou i komunální sféru. Mezi základní činnosti patří výstavba smaltovaných a pozinkovaných sil, nádrží a zásobníků, dále potom dodávka a výstavba ocelových konstrukcí hal. Provádíme také stavební práce všeho druhu, včetně zakládání staveb, ale i jejich demolice a likvidace. V rámci demoličních a likvidačních prací také vykupujeme technologické celky včetně kompletního technologického vybavení a strojů.


Nabízíme tyto služby

  • Montáže smaltovaných nádrží
  • Montáže smaltovaných sil
  • Montáže smaltovaných zásobníků
  • Montáže ocelových hal
  • Montáže ocelových konstrukcí
  • Montáže pozinkovaných sil
  • Montáže posklizňových linek